Turbina

Jest to silnik, w którym para, woda, gaz lub powietrze (wiatrak) wykorzystywane są do napędu obrotowego wału poprzez wywieranie nacisku na kątowo ustawione łopatki (jak w wentylatorze). Turbina należy do maszyn o największej mocy. Należy wiedzieć, że turbina parowa wykorzystywana jest między innymi do napędu generatorów prądu w elektrowniach oraz do napędu śrub okrętowych. Turbina wodna napędza generator prądu w hydroelektrowniach, turbina gazowa (na przykład silnik odrzutowy, napęd odrzutowy) napędza większość statków powietrznych oraz różne maszyny przemysłowe. Trzeba wiedzieć, że parę o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu, stosowaną w turbinach parowych, otrzymuje się w kotłach opalanych węglem, olejem opałowym, gazem lub ogrzewaną energią jądrową. Turbina parowa składa się z wału lub wirnika obracającego się wewnątrz stałej obudowy (kadłuba). Na wirniku znajdują się pierścienie łopatek. Łopatki kierownicy, umieszczone w kadłubie, kierują parę na łopatki wirnika pod optymalnym kątem. Na skutek rozprężenia para powoduje obrót wirnika przez oddziaływanie na jego łopatki. Co ciekawe, prototypem tego typu turbiny (turbiny reakcyjnej) była maszyna parowa (aeolipile) Herona z Aleksandrii. Znów w rozwój współczesnych turbin reakcyjnych duży wkład miał angielski inżynier Charles Parsons. Podobnie działają turbiny wodne dzielące się na reakcyjne i akcyjne. Turbiny akcyjne działają podobnie do wodnego koła łopatkowego, posiadają szereg umieszczonych na obwodzie kubełków. Turbiny wodne reakcyjne przypominają budową śrubę okrętową i są całkowite zanurzone w wodzie.

Mycie kostki brukowej