Jak wybrać odpowiednie rękawiczki ochronne? Rękawice są środkami ochronnymi przeznaczonymi do zakrywania i ochrony rąk operatora podczas prac produkcyjnych lub w związku z pełnieniem obowiązków medycznych.

Rękawice są stosowane w różnych gałęziach przemysłu: przeładunek, ochrona cieplna, ochrona przed zimnem i chemikaliami itp.

Właściwości rękawic zależą od materiałów, z których są wykonane. Materiał jest dostosowany od wykonywanej pracy. Rękawice skórzane nadają się do pracy przy ciężkich i gorących elementach; grube rękawice z tkaniny lub kevlaru nadają się do pracy w środowisku o wysokiej temperaturze; rękawice lateksowe, PCV do laboratoriów i przemysłu chemicznego; rękawice z wypustkami zapobiegające skaleczeniom.

Przed wyborem rękawic ważne jest, aby upewnić się, że są one odporne na działanie obrabianych produktów. Dostosowano ich rodzaj do wykonywanego zadania, a przy tym są wygodne i zgodne ze standardem.

Jak wybrać rękawice ochronne?

W środowisku przemysłowym operatorzy mogą napotkać różne zagrożenia: wpływ elementów mechaniczny zmieniających się wraz z konstrukcją urządzeń obsługiwanych; ekspozycją termiczną na niską i wysoką temperaturę; działanie związków chemicznych; oddziaływania elektryczne, jak wyładowania, łuk elektryczny, porażenie prądem.

Wybór rękawic zależy również od rodzaju kontaktu z substancjami niebezpiecznymi. Jakie obszary ciała powinny być chronione? Czy ten kontakt będzie długotrwały lub sporadyczny? Czy cała rękawica wejdzie w kontakt z substancją, czy tylko jej część?

Należy znaleźć kompromis. Rękawice muszą chronić i zapewniać wygodną pracę. Nie mogą ograniczać ruchów. Muszą brać pod uwagę komfort operatora. Źle dopasowane rękawice przeszkadzają.

1 thought on “Ochrona dłoni

  1. Warto wspomnieć, że rozmiar rękawic jest kluczowy. Niezręczne jest wykonywanie pracy w za dużych rękawicach roboczych.

Comments are closed.