Dębica dla ciekawych: co warto zobaczyć w tym mieście?

Choć Dębica nie jest zbyt często odwiedzana przez turystów, warto poświęcić jej nieco więcej uwagi podczas krajoznawczej wycieczki po Podkarpaciu. To miasto ma się czym pochwalić, a pobyt na jego terenie może się dla każdego z nas okazać niezwykle ciekawym doświadczeniem.

Dębica i jej miejsce na mapie Polski

Dębica to jeden z ciekawszych ośrodków miejskich, jakimi może nas oczarować Podkarpacie. Bliskość Tarnowa i Rzeszowa to wielki walor tego miasta oraz czynnik, który ma istotny wpływ na rozwój turystyki w rejonie Dębicy. Gości przyciąga tu również malownicza sceneria doliny Wisłoki oraz ciekawa kolekcja zabytków, dzięki którym można w przyjemny sposób poszerzać swą wiedzę o tym mieście i jego dziejach.

Z kart historii: Dębica i jej dzieje

Dębica może się pochwalić ciekawą historią, której z pewnością warto poświecić nieco więcej uwagi. Pierwsze wzmianki na temat tego ośrodka miejskiego pochodzą z końca XIII wieku. Prawa miejskie osada ta otrzymała w XIV wieku, w czasach króla Kazimierza Wielkiego. Bliskość szlaków handlowych oraz organizowane tu od XV wieku jarmarki to czynniki, dzięki którym Dębica mogła się pomyślnie rozwijać, choć o widocznym ożywieniu gospodarczym w tym mieście można mówić dopiero w drugiej połowie XIX stulecia, po wybudowaniu linii kolejowej, która połączyła Lwów z Krakowem. Dostęp do kolei sprawił, iż na terenie Dębicy zaczął się rozwijać przemysł, a w lokalnej gospodarce coraz ważniejsza rolę zaczęły odgrywać zakładane przez miejscowych fabryczki oraz banki. Sporo inwestycji poczyniono tu również w latach 30-tych XX wieku, w ramach tworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego. To wtedy w Dębicy powstała walcowania metali kolorowych oraz fabryka sztucznego kauczuku. Po II wojnie światowej Dębica wzbogaciła się o zakłady chemiczne, zakłady gumowe „Stomil” oraz o Fabrykę Farb i Lakierów „Polifarb”. Do dziś miasto to pozostaje ważnym ośrodkiem gospodarczym, na terenie którego przemysł odgrywa bardzo istotną rolę. Miasto to staje się jednocześnie ważnym ośrodkiem turystycznym, do którego wycieczki zaglądają coraz chętniej. Jakie atrakcje mogą oczarować zaglądających tu gości?

Osiedle Donnersmarcka, czyli zabrzańskie skarby architektury

Co warto zobaczyć w Dębicy?

Wycieczki po tym mieście są idealną propozycją dla tych turystów, których fascynuje historia oraz dla tych, którzy chcą odkryć magię Podkarpacia. Dębica zachwyca swym historycznym układem urbanistycznym oraz dwoma rynkami, co wiąże się z istnieniem Nowej i Starej Dębicy. Dla miłośników sztuki sakralnej ciekawym obiektem będzie miejscowy kościół parafialny, któremu wspólnie patronują św. Jadwiga oraz św. Małgorzata. Cmentarz wojskowy z czasów I wojny światowej, dawna synagoga, która obecnie służy jako dom handlowy oraz pochodzący z okresu międzywojennego klasztor Sióstr Służebniczek – oto kolejne pamiątki z dawnych czasów, którym podczas wizyty w tym mieście warto się uważniej przyjrzeć.

Choć Dębica nie pojawia się zbyt często w ofertach wycieczek po Podkarpaciu, warto zajrzeć na teren tego miasta. Ma ono wiele uroku, a znajdujące się tu atrakcje mogą oczarować każdego z nas.