Komory klimatyczne – istota zastosowania

Celem zastosowanie komór klimatycznych jest sztuczne stworzenie ekstremalnych warunków, niewystępujących w naturze. Zabieg ten pozwala określić parametry wytrzymałościowe substancji bądź gotowych produktów, których zadaniem jest ochrona zawartości lub praca w trudnych warunkach klimatycznych.

Komory klimatyczne, istota badań

Rozwój gospodarczy generuje popyt na coraz to nowsze opakowania, powłoki ochronne i urządzenia mechaniczne funkcjonujące w ciężki warunkach. Wymagana odporność dotyczy wahań temperatur, emisji promieniowania świetlnego, zapylenia czy wilgotności.

Badania w warunkach naturalnych z oczywistych względów byłyby czasochłonne, o ile w ogóle możliwe. Stąd idea powstania komór, w których wspomniane zjawiska można przyspieszyć i uwypuklić.

Zastosowanie komór klimatycznych:

  • W przemyśle farmaceutycznym określa się w ten sposób trwałość preparatów przed dopuszczeniem do sprzedaży;

  • Przemysł kosmetyczny zainteresowany jest badaniami optymalnego i bezpiecznego dla odbiorców terminu trwałości;

  • W przemyśle spożywczym testuje się zachowanie żywności w kontekście narażenia jej na emisję światła. Ważne jest także ustalenie, w jakim czasie artykuły spożywcze zachowują swoje właściwości odżywcze i zdrowotne;

  • Testy stabilności substancji, z których powstają opakowania;

  • W komorach przeprowadza się także badania na zlecenie przemysłu zbrojeniowego, lotniczego, budowlanego i transportowego.

Badania w komorach klimatycznych pozwalają przewidzieć zachowanie się materii i urządzeń, zanim dojdzie do seryjnej produkcji.

Rodzaje komór klimatycznych

Rodzaj stosowanych komór jest determinowany typem i wielkością substancji przewidywanych do badań. Nie należą do wyjątków urządzenia, których pojemność może wynosić nawet kilkaset metrów sześciennych. Mowa o komorach klimatycznych służących do przeprowadzania testów na całych zespołach mechanicznych.

Ogromne rozbieżności nakładają na producentów konieczność tworzenia wielu odmian komór.

W powszechnym zastosowaniu znajdują się komory:

  • Próżniowe;

  • Klimatyczne do testów baterii wyposażone w system gaśniczy;

  • Klimatyczne współpracujące z systemami wibracyjnymi.

I wiele innych.

Podobnie jak gabaryty, zmienne są także warunki osiągane za pomocą komór klimatycznych, zakresy temperatur, poziom wilgotności itp.

Substancje poddawane są skrajnie niskim temperaturom, do ekstremalnie wysokich, ich przedział mieści się w granicach od −75, −40, −20 do +180 do 220°C.

Komora klimatyczna, jako urządzenie badawcze musi podlegać niezwykle surowym normom wykonania. Dotyczy to w równym stopniu materiałów, jak i samej jakości produkcji. Stąd nasuwa się wniosek, iż powyższe kryteria powinny być decydujące przy wyborze komory klimatycznej.